Efficiënter werken met eenvoudige software

Henk van Sonsbeek

Met databases wordt het veel eenvoudiger om complexe gegevens te overzien en te begrijpen. Het delen van informatie met anderen wordt ook veel eenvoudiger. Wanneer bijvoorbeeld gegevens in grote, aan elkaar gelinkte excel files opgeslagen zijn, kan een databaseprogramma de toegang tot die gegevens veel makkelijker en inzichtelijker maken.

Het ontwerpen van databases en het ontwikkelen van softwareprogramma’s waarmee eenvoudige gebruikerstoegang tot die databases verkregen wordt is mijn hoofdactiviteit. Ik maak kleine en middelgrote softwareprogramma’s waarmee efficiënter en effectiever gewerkt kan worden.

Door de opgebouwde ervaring en de eenvoud van de softwareopbouw is het mogelijk om deze software tegen acceptabele prijzen aan te bieden en/of op maat te maken. Vaak is het ook mogelijk om in eerder ontwikkelde programma’s klantspecifieke aanpassingen aan te brengen. Mijn werkwijze kenmerkt zich door sterke betrokkenheid bij het hele traject van idee, concept, ontwikkeling en nazorg. Door mijn achtergrond bij TNO Voeding ligt het accent van de meeste toepassingen op het gebied van laboratoria, voeding, chemie en farmacie.

De gemaakte softwareprogramma’s gaan in het algemeen over databeheer en rapportage. Programma’s worden specifiek op de klant afgestemd, maar blijven generiek toepasbaar. Voorbeelden hiervan zijn Chemicaliënbeheer en Apparatuurbeheer voor laboratoria en HACCP software voor de levensmiddelenindustrie.